Hukuk büromuz Aile Hukuku konusunda uzman kadrosu ile boşanma, velayetin değiştirilmesi, nafaka, nafakanın kaldırılması, 6284 sayılı Kanun kapsamında koruma tedbirleri, mal rejimi ve mal rejiminin tasfiyesi konularında uzman kadrosu ile çalışmaktadır.

 

Aile bir toplumun başlıca yapı taşlarından biridir. Bu nedenle Ailenin Korunması önceliğimiz olmakla birlikte, Aile biriminin taraflar bakımından çekilmez hale gelmesi durumunda müvekkiller hukuki destek verilerek doğru yol gösterilmeye ve tüm hakları korunmaya çalışılmaktadır.

Bu bakımdan çekişmeli ve anlaşmalı boşanma davaları konularında müvekkillere destek sağlanmaktadır. Çekişmeli boşanma davasında tarafların boşanma davası açıldıktan sonra kusurlu olduklarını ispat etmeleri önem arz etmektedir. Bu nedenle de süreç anlaşmalı boşanma davasına göre uzamaktadır. Anlaşmalı boşanma davasında ise taraflar boşanma ve ferileri hususunda anlaşmaya vardıklarından protokol hazırlanarak dosyaya sunulmakta ve tek celsede boşanma gerçekleşmektedir.

 

Mal rejiminin tasfiyesi de aile hukukunda önem arz eden konulardan biri olup, mal rejiminin tasfiyesi için boşanma davasının kesinleşmesinin beklenmesi gerekmektedir. Ancak bu süreçte hukuki kayıpların önüne geçmek için gereken çalışmalar yapılmakta ve müvekkiller doğru bir şekilde yönlendirilmektedir.

Miras Hukuku

Miras Hukuku

Miras hukuku Türk Medeni Kanununda ayrıntılı şekilde düzenlenmiş ve kimlerin mirasçı olacağı, paylaştırmanın ne şekilde yapılacağı açıkça belirtilmiştir. Buna rağmen mirasçılardan birinden ya da birkaçından mal kaçırmak kastı ile yapılan işlemler söz konusu olabilmektedir.

İNCELE
Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Taşınmazlarla ilgili ihtilafların çözümünde hukuki hizmet sağlanmaktadır. Özellikle tapu iptal ve tescil davaları, ortaklığın giderilmesi davaları elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi hususlarında hukuki korumanın sağlanması ve dava takipleri ile sürecin etkili bir şekilde yürütülmesi önemlidir.

İNCELE
İcra Hukuku

İcra Hukuku

İcra hukuku; alacağına kavuşamayan alacaklının alacağını tahsil edebilmesini sağlamak amacıyla devlet yardımı vasıtasıyla alacağına kavuşmasını sağlayan hukuk dalıdır. Toplumumuzda her ne kadar para tahsilatı yapılan alan gibi algı bulunmakta is ede kapsamı çok geniştir. Zira sadece tahsilat yapılması değil, çocukla kişisel ilişkinin sağlanması, taşınmaz tahliyesi, taşınırların teslimi, bir işin yapılması ya da yapılmaması konularını da kapsamaktadır.

İNCELE