Taşınmazlarla ilgili ihtilafların çözümünde hukuki hizmet sağlanmaktadır. Özellikle tapu iptal ve tescil davaları, ortaklığın giderilmesi davaları elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi hususlarında hukuki korumanın sağlanması ve dava takipleri ile sürecin etkili bir şekilde yürütülmesi önemlidir.

İcra Hukuku

İcra Hukuku

İcra hukuku; alacağına kavuşamayan alacaklının alacağını tahsil edebilmesini sağlamak amacıyla devlet yardımı vasıtasıyla alacağına kavuşmasını sağlayan hukuk dalıdır. Toplumumuzda her ne kadar para tahsilatı yapılan alan gibi algı bulunmakta is ede kapsamı çok geniştir. Zira sadece tahsilat yapılması değil, çocukla kişisel ilişkinin sağlanması, taşınmaz tahliyesi, taşınırların teslimi, bir işin yapılması ya da yapılmaması konularını da kapsamaktadır.

İNCELE
İş Hukuku

İş Hukuku

4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde işçi ve işverenlerin haklarının temini açısından İş Hukuku alanında çalışma yapılmaktadır.

İNCELE
Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Taşınmazlarla ilgili ihtilafların çözümünde hukuki hizmet sağlanmaktadır. Özellikle tapu iptal ve tescil davaları, ortaklığın giderilmesi davaları elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi hususlarında hukuki korumanın sağlanması ve dava takipleri ile sürecin etkili bir şekilde yürütülmesi önemlidir.

İNCELE