4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde işçi ve işverenlerin haklarının temini açısından İş Hukuku alanında çalışma yapılmaktadır. İşçilik alacakları, işe iade davaları, sendikal haklar, iş akdinin feshine ilişkin ihtarname yazılması, İş Hukuku alanında feragatnameler ve ibranamelerin geçerliliği, Meslek hastalığı, İş Kazaları ve buna ilişkin tazminat talepleri, Hizmet Tespit Davaları, İş Hukuku alanında arabuluculuk sürecinin aktif olarak yürütülmesi hususlarında hukuki destek sağlanmaktadır.

İş Hukuku

İş Hukuku

4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde işçi ve işverenlerin haklarının temini açısından İş Hukuku alanında çalışma yapılmaktadır.

İNCELE
Aile Hukuku

Aile Hukuku

Aile Hukuku konusunda uzman kadrosu ile boşanma, velayetin değiştirilmesi, nafaka, nafakanın kaldırılması, 6284 sayılı Kanun kapsamında koruma tedbirleri, mal rejimi ve mal rejiminin tasfiyesi konularında uzman kadrosu ile çalışmaktadır.

İNCELE
İcra Hukuku

İcra Hukuku

İcra hukuku; alacağına kavuşamayan alacaklının alacağını tahsil edebilmesini sağlamak amacıyla devlet yardımı vasıtasıyla alacağına kavuşmasını sağlayan hukuk dalıdır. Toplumumuzda her ne kadar para tahsilatı yapılan alan gibi algı bulunmakta is ede kapsamı çok geniştir. Zira sadece tahsilat yapılması değil, çocukla kişisel ilişkinin sağlanması, taşınmaz tahliyesi, taşınırların teslimi, bir işin yapılması ya da yapılmaması konularını da kapsamaktadır.

İNCELE