Miras hukuku Türk Medeni Kanununda ayrıntılı şekilde düzenlenmiş ve kimlerin mirasçı olacağı, paylaştırmanın ne şekilde yapılacağı açıkça belirtilmiştir. Buna rağmen mirasçılardan birinden ya da birkaçından mal kaçırmak kastı ile yapılan işlemler söz konusu olabilmektedir. Bu durumda hukuk büromuz en etkili şekilde çözüm üretmekte ve gereken hukuki süreçlerin takibini yaparak hak kayıplarının önüne geçmeye çalışmaktadır.

 

Mirasın reddi, mirasın hükmen reddi, muris muvazaasına dayalı tapu iptal ve tescil işlemleri, ölüme bağlı tasarrufların iptali, evlatlık ilişkisi, tenkis talepleri gibi miras hukuku ile ilgili konularda hizmet verilmektedir.

 

Miras hukuku ile konulardaki ihtilaflarda Avukat desteğinin alınması önem arz etmektedir. Zira miras hukuku ile ilgili bir çok alanda hak düşürücü süreler bulunmakta olup, hukuki koruma sağlanması hususunda gecikilmesi durumunda hak kayıplarının yaşanması kaçınılmaz olmaktadır.

İcra Hukuku

İcra Hukuku

İcra hukuku; alacağına kavuşamayan alacaklının alacağını tahsil edebilmesini sağlamak amacıyla devlet yardımı vasıtasıyla alacağına kavuşmasını sağlayan hukuk dalıdır. Toplumumuzda her ne kadar para tahsilatı yapılan alan gibi algı bulunmakta is ede kapsamı çok geniştir. Zira sadece tahsilat yapılması değil, çocukla kişisel ilişkinin sağlanması, taşınmaz tahliyesi, taşınırların teslimi, bir işin yapılması ya da yapılmaması konularını da kapsamaktadır.

İNCELE
Arabuluculuk

Arabuluculuk

Arabuluculuk; tarafların içinde bulundukları uyuşmazlığı tarafsız bir üçüncü kişi yardımı ile mahkemeye gitmeden ya da mahkeme yönlendirmesiyle çözmelerinde kullanabilecekleri bir alternatif çözüm yöntemidir.

İNCELE
İş Hukuku

İş Hukuku

4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde işçi ve işverenlerin haklarının temini açısından İş Hukuku alanında çalışma yapılmaktadır.

İNCELE