Aile Hukuku

Aile Hukuku

Aile Hukuku konusunda uzman kadrosu ile boşanma, velayetin değiştirilmesi, nafaka, nafakanın kaldırılması, 6284 sayılı Kanun kapsamında koruma tedbirleri, mal rejimi ve mal rejiminin tasfiyesi konularında uzman kadrosu ile çalışmaktadır.

İNCELE
Miras Hukuku

Miras Hukuku

Miras hukuku Türk Medeni Kanununda ayrıntılı şekilde düzenlenmiş ve kimlerin mirasçı olacağı, paylaştırmanın ne şekilde yapılacağı açıkça belirtilmiştir. Buna rağmen mirasçılardan birinden ya da birkaçından mal kaçırmak kastı ile yapılan işlemler söz konusu olabilmektedir.

İNCELE
İş Hukuku

İş Hukuku

4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde işçi ve işverenlerin haklarının temini açısından İş Hukuku alanında çalışma yapılmaktadır.

İNCELE
Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku, Şirketler Hukuku, Taşıma Hukuku, Deniz Ticaret Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Sigorta Hukuku, Rekabet Hukuku gibi hukuk dalları, kapsama alanı içerisine alınır.

İNCELE
Şirket Danışmanlığı ve Avukatlığı

Şirket Danışmanlığı ve Avukatlığı

Hukuk büromuz Tüm Türkiye genelinde şirketlere hukuki danışmanlık hizmeti sunmakta ve dava takiplerini, arabuluculuk sürecini yürütmektedir. Şirketler adına sözleşmelerin hazırlanması ve takibi, dava süreci ve takibi, hukuki ihtilafların çözümünde pratik ve hukuka uygun görüşler sunulmak suretiyle hizmet sağlanmaktadır.

İNCELE
Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Taşınmazlarla ilgili ihtilafların çözümünde hukuki hizmet sağlanmaktadır. Özellikle tapu iptal ve tescil davaları, ortaklığın giderilmesi davaları elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi hususlarında hukuki korumanın sağlanması ve dava takipleri ile sürecin etkili bir şekilde yürütülmesi önemlidir.

İNCELE
Arabuluculuk

Arabuluculuk

Arabuluculuk; tarafların içinde bulundukları uyuşmazlığı tarafsız bir üçüncü kişi yardımı ile mahkemeye gitmeden ya da mahkeme yönlendirmesiyle çözmelerinde kullanabilecekleri bir alternatif çözüm yöntemidir.

İNCELE
İcra Hukuku

İcra Hukuku

İcra hukuku; alacağına kavuşamayan alacaklının alacağını tahsil edebilmesini sağlamak amacıyla devlet yardımı vasıtasıyla alacağına kavuşmasını sağlayan hukuk dalıdır. Toplumumuzda her ne kadar para tahsilatı yapılan alan gibi algı bulunmakta is ede kapsamı çok geniştir. Zira sadece tahsilat yapılması değil, çocukla kişisel ilişkinin sağlanması, taşınmaz tahliyesi, taşınırların teslimi, bir işin yapılması ya da yapılmaması konularını da kapsamaktadır.

İNCELE